החלפת בורות ביוב בתעשייה

שילוב טכנולוגיות חדשות לחסכון במים

המחסור במים מדאיג את ישראל, ובגלל זה מוקדשים מאמצים רבים לחיסכון במים בגינון, בחקלאות, בתעשייה ובמשקי הבית.

בכל יום נקראים כל מדי המים, על ידי מערכת מיוחדת המספקת נתונים ממדי המים, והנתונים מועברים באופן אלחוטי למרכז בקרה במשרדי מי רעננה. בעזרת נתוני המערכת מאותרות נזילות, הודעות על חשד לנזילה מועברות אוטומטית לצרכנים, ומאפשרות להם לתקן במהירות את הנזילה, ולחסוך מים וכסף.

מניעת דליפת מים ושמירה על טיב המים:
לשם מניעת דליפות ופחת מים,והקטנת החלפת בורות ביוב קווי המים העירוניים מחודשים באופן קבוע – הגיל הממוצע של הצנרת הוא 15 שנה, והצנרת הוותיקה ביותר לא תעלה על 30 שנה. בנוסף, מבוצעים מעת לעת סקרים למציאת נזילות מים תת קרקעיות על מנת לתקן נזילות לפני שהמים הגיעו אל פני השטח. בהתאם, עומדת דליפת המים בשנים האחרונות בסימן ירידה.

כדי למנוע זיהום מים, פועלים לשמירה על קווי הביוב בעיר, בטכנולוגיה חדשנית המאפשרת אטימת הקווים בחומר מיוחד מבפנים, ללא פתיחת כבישים הנהוגה בעת החלפת בורות ביוב. כך נשמרים קווי הביוב סגורים ובטוחים. קווי הביוב מצולמים באופן קבוע כדי למצוא מראש סדקים או שברים העלולים לגרום לדליפת ביוב, ולתקנם בזמן נתון.

בנוסף לכך בוצעו בשנים האחרונות מבצע של ביטול בורות סופגים של ביוב, וחיבור הבתים שפעם היה להם שימוש בבורות אלה, לשם מניעת התערבבות של מי הביוב למי תהום וזיהומם. הרבה מאוד בורות שהתגלו בעת המבצע במקומות שונים בוטלו, הבתים חוברו למערכת הביוב העירונית, והבורות הבודדים שעדיין קיימים כיום פה ושם כבר לא פעילים, ונמצאים בפיקוח מתמיד.
דרך נוספת לשמור על המים ולמנוע זיהומם, היא דרך הטיפול בשפכים ושימוש נוסף בקולחים באיכות גבוהה להשקייה כך שחילחול הקולחים למי התהום שומר על איכותם. מרכז טיהור השפכים עוסק ברובו במחזור- ממש כפי שזה נשמע: איסוף חומר גלם, פירוקו וטיפול בו והפיכתו לחומרי גלם אחרים, שכולם מוחזרים לטבע. המכון מהווה את נקודת איסוף השפכים של כל הערים ברחבי הארץ.